Thomas Sonesson

Uppsalaentreprenören

Thomas Sonesson skriver om entreprenörskap och om livet som företagare, vad som driver honom och om passionen för att starta eget.

Våta filten politik

Uppsala Det har inte varit några lätta år för det svenska företagsklimatet. Sen den nya regeringen tillträdde har väldigt mycket energi gått åt till att fundera över vad det ena företagsfientliga förslaget efter det andra kommer att betyda, för de verksamheter man är delaktig i. Listan har blivit väldigt lång. Några exempel:

Det började med försämrade ROT och RUT och sen kom höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. Därefter kom förslaget om Strandhälls sjukskatt. Det gick inte lång tid innan man lade fram en stor försämring gällande de så kallade 3:12 reglerna. Ändringar av regler för styrelsearbete kanske gick de flesta förbi utan notering, men påverkar en hel yrkesgrupp. Förslaget och diskussionen om vinsterna i välfärden har dessutom legat som en våt filt över företagande och gör det fortfarande. Som grädde på moset kommer nu ett förslag på en så kallad exit-skatt. Dvs att man låser in företagare i Sverige på ett sånt sätt, att ett arvskifte eller att man vill arbeta utomlands i princip omöjliggörs. Man törs knappt tänka på vad som kommer härnäst...

Som nybliven företagare fick jag slåss för att slippa socialiseringen med löntagarfonderna. Det var på 80-talet och företagsklimatet var uselt. Sen har det varit en tydlig förbättring av företagsklimatet och massor av nya företag har startats och nya jobb har skapats. Denna förbättring har successivt skett oavsett vilken färg det varit på regeringen. Men nu har något hänt. En tydlig kantring mot ett företagsfientligt klimat och Sjöstedts obegripliga inflytande är en realitet. Man pratar om företagare som bovar, att man stjäl och är skattesmitare.

Som företagare vill man ägna dagarna åt att utveckla sitt företag, skapa tillväxt och vara med och förbättra samhället. Istället har mycket av tid och kraft gått åt till att sätta sig in i komplicerade regeländringar som hotat att ändra spelplanen över en natt. Det är dyrbart, frustrerande och tar massor av energi. Frågan kommer upp då och då om det är värt att fortsätta. Så kan vi inte ha det om vi vill fortsätta ha ett fungerande näringsliv och nya företag. För vi behöver långsiktighet och sundhet i de politiska besluten och insikten i företagsklimatets värde i ett fungerande land. Just nu ligger en våt filt över Sveriges företagare. Den måste bort. 

Drömarbetsgivaren

Uppsala Drömarbetsgivaren -  Precis så kallar Svante Randlert sin föreläsning som han genomförde för Relation Executive i veckan som gick. Jag är ju ingen älskare av ordet HR i teorin, men är helt såld på ledarskap och företagskultur. Så min fråga innan var om jag skulle somna eller inspireras. Med stor glädje kan jag konstatera att det hela var galet bra.

Först lite om Svante. Han är gotlänning, föreläser, är författare och har titeln Business and People Advisor på Academic Works. Ett bemanningsföretag som med 19 år på nacken omsätter 3 miljarder i norra Europa. Ett imponerande entreprenörsföretag som kanske flugit lite under radarn bland bemanningsföretagen, men som definitivt är en av de ledande i sin bransch.

Som ofta behöver man vara på plats för att få den rätta känslan och ta del av Svantes engagerande personlighet. Men några konkreta saker vill jag i alla fall förmedla:

GIG – Jag skrev om det för några veckor sedan. GIG, dvs frilans/F-skattare har bara sett början. Fler och fler startar eget och säljer sin tid istället för traditionell anställning. I USA räknar man med att 4 av 10 är GIG-are. En orsak är att företagen arbetar mer i projekt än på ett löpande band. Då är den traditionella anställningsformen omodern inom många yrken. En annan är att det ger en större frihet än att vara anställd. 

Missnöjd med ditt jobb – Om du är missnöjd med ditt jobb. BYT. Det är frivilligt att gå till jobbet. Alldeles för många arbetar kvar fast de inte trivs. I första hand bör man göra det för sin egen skull. Livet är alldeles för kort för att gå till en arbetsplats man inte trivs på. Men även med respekt mot arbetskamraterna och företaget. En medarbetare som hamnat på fel plats och inte trivs smittar övriga organisationen. 

Skippa CV:et – Allt fler skippar CV:t. Formell kunskap är viktig ibland och då måste den säkerställas. Men i väldigt många yrken spelar formell kunskap mindre roll. Personlighet, attityd, vilja, drivkraft är avgörande.  Alltför mycket tid läggs på att läsa CV och göra tester. Svante berättade t o m som ett marknadsledande kunskapsföretag som förbjöd rekryterarna att ta emot CV:n. Det klart det inte går att skippa kompetensbehovet, men det är definitivt en trend att det mesta som står i CV:t är ointressant. Däremot finns massor att hämta i det personliga brevet och det fysiska mötet.

Ombytta roller – Förr kollade arbetsgivaren arbetstagaren innan anställning. Det blir allt vanligare att den arbetssökande kollar upp sin blivande chef. Man väljer helt enkelt en chef som man vill jobba med. De företag som inte förstår att det är de arbetssökande som dikterar villkoren har snart inga medarbetare kvar. Ledaren blir alltmer avgörande och dåligt ledarskap straffas direkt.

Från B2B till P2P – Business to business är ett helt fel sätt att tänka affärer. Det är människor som gör affärer med varandra, inte organisationsnummer. Egentligen har det nog alltid varit så, men det blir allt tydligare att vinnarna är de som förstått att P2P gäller. People to people. Man gör affärer med de man gillar. Affärer är relationer.

Skippa ordet "nöjd". Att vara nöjd är samma sak som att man slutat utvecklas. Därför kan man tycka att "nöjd kundindex och nöjd medarbetarindex" är hopplöst fel tänkt. Här behövs lite nytänkande.

Det var bara några reflektioner från Svantes intressanta föreläsning. Jag gillar benämningen "Drömarbetsgivaren" som definitvit är framtidens vinnare och dessutom ett väldigt inspirerande sätt att tänka som företagare. 

Uppsala på rätt väg

Uppsala I dagarna har det äntligen kommit en positiv signal om Uppsalas företagsklimat i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Det jag känt på mig under en längre tid visar sig också i sifforna. Uppsalas pilar pekar åt rätt håll. När det gäller det mesta i affärssammang ser jag trenderna som viktigare än det faktiska resultatet. Har man ett dåligt utgångsläge, men pilarna pekar uppåt, vet man att man är på rätt väg. Har man ett bra utgångsläge, men pilarna pekar nedåt, har man med all säkerhet en del utmaningar att ta hand om. Nu pekar de rätt!

Uppsala har gått kräftgång under ett flertal år. Samtidigt har jag som företagare förundrats över vårt dåliga resultat. Jag tycker att mycket har blivit bättre och jag upplever en positiv vilja bland politiker och tjänstemän. Ibland funderar jag på om vi företagare i Uppsala ger dåliga betyg av bara farten. Ungefär som att ett dåligt betyg ger en förhandlingsmöjlighet mot de styrande. Något som kan ge helt motsatt effekt. För vem vill etablera sig i en stad med uselt företagsklimat. 

Nu är det så att Uppsalas företagsklimat inte bara är ett resultat av politiska ageranden. Det sker massor av aktiviteter och många engagerar sig på olika sätt. Jag tycker näringslivsenheten har fått ny kraft och energi. Det visar att kommunen kan. Att vi hittar fler och fler samarbeten mellan näringsliv och universiteten är en annan påtaglig förbättring. UIC, UU Innovation, Drivhuset, Ung Företagsamhet, ALMI, Connect m fl bidrar till att nya arenor skapas. En av de aktiviteter som jag själv är engagerad i, Företagsänglarna, har känt ett starkt stöd från Uppsalas olika funktioner. Uppsalas mötesplatser har också fått nya tillskott med coworking areor som Base10, Hera Hub, Träkoja m fl. Här har Uppsalas olika intressenter fått möjlighet att korsbefrukta idéer, skapa ekosystem och generera nya samarbeten. Ännu fler arenor är defintivt på G. Tror också att UNT bidragit genom att lyfta fram positivt företagande. Det händer saker när alla hjälps åt. 

Uppsala är i sammanhanget en stor stad, men har småstadens många fördelar. I Uppsala är det förhållandevis lätt att hitta sina nätverk, att komma in i olika forum och att möta beslutsfattare och affärsrelationer på ett personligt sätt. Här tror jag Relation varit en starkt bidragande faktor. Vilken stad skulle inte vara avundsjuk på ett kommersiellt nätverk med över 500 beslutsfattare på samma ställe. 

Nu har pilarna vänt uppåt. Men som alla vet är framgång färskvara. Ökar vi inte takten tappar vi snabbt igen och vi är fortfarande långt under Sverigesnittet. Här kommer några konkreta förslag:

  • Det måste pratas mycket mer företagande bland Uppsalas politiker. 
  • Genomför hellre fler små saker, än att prata om stora saker som aldrig blir av. 
  • Berätta och bevisför vad som genomförs och vad det betyder för företagen och Uppsala. 
  • Säkerställ att kommunen har kompetens i sina upphandlingar. 
  • Utveckla möjligheterna för alla elever att genomföra Ungt Företagande i gymnasiet. 
  • Skapa eller stötta nya arenor där kommun, universitet/skola och näringsliv möts. 
  • Uppsala är en Universitetsstad, men också en Entreprenörsstad. Det handlar om både och, inte antingen eller. Vi behöver varandra och har förutsättningar att skapa något unikt. 

Jag har varit engagerad i Uppsalas företagsklimat i snart 10 år. Jag har aldrig känns så många positiva vibbar. Det ger verkligen massor av ny energi. 

Alla blir egna

Uppsala Förra veckan uppmärksammade Dagens Industri trenden att fler och fler startar eget istället för att vara anställda. Ökningen är stor vilket innebär att alltfler går från att vara anställda, till att sälja sina tjänster som företagare. Fenomenet är inte nytt. Men trenden att man inte har ett anställningsförhållande till sin uppdragsgivare, utan istället säljer projekt eller timmar är tydlig. Som vanligt finns det för och nackdelar, både för arbetsgivaren och egenföretagaren. 

För arbetsgivaren är det ett sätt att ha rätt resurser i organisationen vid rätt tillfälle. Man får förvisso betala ett högre timpris, men har fördelen att projekten är avgränsade i tid. 

För egenföretagaren får man en helt annan frihet och man kan styra både sin tid och sin ambitionsnivå. Om man dessutom har fler uppdragsgivare ökar möjligheterna att utveckla sin verksamhet. 

I USA kallas detta växande fenomen gig-ekonomi. Eftersom alltmer av företagens behov är av projektkaraktär blir behovet av resurser väldigt ojämnt. Men genom att många driver eget och säljer timmar på projekt, har man lyckats skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Naturligtvis kan det både vara succé eller katastrof. Precis som det alltid är att driva företag. 

I artikeln intervjuas företrädare för facket. Responsens är inte odelat positiv. En sak de vill är att egenföretagare skall ha kollektivavtal??? Man påstår sig vilja kunna påverka villkoren för den "anställde". Tänk om inte kunden betalar en faktura, vem står då för risken. Vem betalar tjänstpensionen och har man råd med semester. 

Men hallå. Det är ju så här det alltid varit att vara egen företagare. Man har aldrig en garanti att kunden betalar, att man får semester eller har råd med pension. Så har min verklighet sett ut i alla år som företagare. Är det inte dags för facket att skapa en förståelse för vad företagande innebär. 

Mitt tips är att anställningformen med fler och fler som blir egenanställda bara sett början. Facket kommer nog att fortsätta vara kritiska. Dels tappar de inflytande, dels tappar de medlemmar. Men i en föränderlig värd är det nog bättre att vara en del av förändringen, än att sitta på läktaren och titta i backspegeln. 

 

 

 

Out of the magic box

Uppsala När något problem skall lösas är det nästan alltid en entreprenör som skapar lösningen. Idag har jag upplevt det på ett helt nytt sätt. Att ge människor med ett handikapp ett bättre liv genom magi. Dagens föreläsning och föreläsning är en del i Uppsala Magic and Comedy Show som pågår under tio dagar. 

Bakom detta står trollkarlen och entreprenören Johan Ståhl. För fjärde året i rad jobbar han med sin vision att göra Uppsala till norra Europas roligaste stad. Men inte bara det. Han visar att trolleri och magi verkligen kan betyda skillnad. På förmiddagen idag gjorde han ett av sina många besök på barnsjukhuset där han lär sjuka barn trolla. Detta följdes upp av en föreläsning och föreställning under eftermiddagen på Katalin. 

Huvudpersonen var Kevin Spencer. En av världens mest kända magiker som nu är i Uppsala. Efter att han råkade ut för en bilolycka och efter den hade ett års rehabilitering, använde han sitt trolleri för rehabilitering och terapi. Fingerfärdighet är ett ypperligt sätt att träna trasiga muskler och leder.
Speciellt framgångsrikt är hans arbete med autistiska barn, men också barn med andra handikapp. Genom att utbilda svenska trollkonstnärer i hans metoder är målet att många fler barn kan få hjälp runt om i Sverige. Så det är verkligen magi i dubbel bemärkelse. 

Entreprenörskap är att se ett problem och hitta en lösning. Genom att tänka okonventionellt och "out of the box" kan man ofta hitta lösningar som inge annan tänkt på. Kevins upptäckt är ett underbart exempel på det. Fast i början var det inte så populärt bland läkare. Att göra saker på ett helt nytt sätt tas inte alltid emot från specialister. Men nu finns det nog ingen som tvekar. Entreprenörskap är inte magi, men magi är defintivt entreprenörskap. 

När jag fick höra om Kevin redan för ett år sedan ville jag bidra till att han kunde komma hit. Pga en olyckshändelse i familjen fick det skjutas upp till i år. Nu när han äntligen är här var det inte utan en viss stolthet jag fick ta min egen selfi. Det är magi det också. 

Nu fortsätter Uppsala Magic and Comedy ända till sista april. Om du missat det. Gå in på deras hemsida och kolla in vad som händer. Bland annat hittar du massor med gratisevent. Hatten av för Johan Ståhl som gör Uppsala både bättre och roligare. 

Pitchar som ger hopp

Uppala I helgen har vi haft audition för årets version av Företagsänglarna. För tredje året i rad har allt från nykläckta idéer till befintliga entreprenörer, haft möjligheten att pitcha sin idé för juryn i Företagsänglarna.

I vår hemvist på Elite Hotel Academia har ett 40-tal pitchar genomförts. Förutsättningarna kan knappast bli bättre. 

Vi Företagsänglar har ett otroligt roligt jobb, men också väldigt intensiva dagar. Varje pitchare måste få full attention. Sen skall vi ställa konkreta frågor om hur, vad och varför. Slutligen skall vi bestämma om pitcharen går vidare till finalen eller inte.  Från vänster ser du John Lundqvist, Kaija Carlson, Thomas Sonesson, Maria Mattsson Mähl och Magnus Hasselteg. 

Förutom alla som pitchade hade vi full fart även i Green Room. Här fanns våra partners som gav tips och råd om företagande. Väldigt positivt att vi lyckats samla så många av de tyngsta aktörerna från Kommun, region, universitet, skola och näringsliv. Så här fanns gott om rådgivare för de som ville veta mer om företagande. Att Uppsala Kommun och Region Uppsala är med i samarbetet bådar gott för Uppsalas näringslivsklimat och Entreprenörsstaden Uppsala.

 

I inspelningsstudion var det många förberedelser innan start. För den som inte är van kan man överraskas av alla kameror, ljud och ljus som krävs. 

Så här glada ser filmteamet ut inför söndagens pitchande. Förutom att allt gick väldigt bra blev det många härliga skratt. Det underlättar arbetet såklart. 

Mellan pitcharna hände det också en hel del. Under en fikapaus diskuterade Kjell Eriksson (bl a känd från "Hela Sverige bakar") och Kaija Carlson hur en kaka är konstruerad. Vi andra förstod ingenting. 

Vid ett lunchbreak fick vi röra lite på oss i hotellets eleganta pingisrum. Snyggt pingisbord, eller hur? Här ser vi Magnus Hasselteg spela mot vår fantastiska projektledare Monica Tesanovic. 

Vilka som gick vidare är klart och nu skall de trimma sin affärsplan och förbereda ett antal andra uppgifter till finalen. Extra kul att även några UF (Ung Företagsamhet)-företag gick till final. Ett av dem är Solea UF med entreprenörerna Julia Janeh och William Lindkvist, som här visar hur man gängar en brodd i en hästsko. Förutom dessa kreativa ungdomar, kommer ytterligare nio entreprenörer att tävla om en eventuella investering och andra fina priser från våra partners. Men hur det går i finalen kommer vi att hålla hemligt ända tills serien sänds i september. 

 

 

Bloggare: Thomas Sonesson
Född: 1959.
Gör: Byggde Gallerix-kedjan under många år. Nu: arbetar med styrelsearbete och är engagerad i ett antal nya företag. Ideellt: Mentor till unga entreprenörer, engagerad i UF samt ordförande i Uppsala Stadsmission m m.