Gamla IP, Björkvallen, ska bli mark för nya bostäder. Kommunfullmäktige har redan beslutat om att Björkvallen ska ersättas med en ny anläggning. Och ett markbytesavtal om ett framtida bostadsbyggande på idrottsplatsen har tecknats mellan Håbo kommun och Skanska.

Nu kan projekteringen av en konstgräsplan med tält vid Futurum börja. På kommunstyrelsens sammanträde här om dagen fick nämligen igångsättandet av investeringen i en ersättningsplan för Björkvallen grönt ljus.

Tidplanen säger att projekteringen av en första konstgräsplan, på den befintliga grusplanen vid Futurum, med en tältlösning över planen kan inledas redan under våren.

Artikelbild

| Försenat. Liselotte Grahn Elg (M) tycker att det känns bra att arbetet med en ersättningsplan kan sätta fart.

– Det ska ske så snart som möjligt. Det här är ett försenat projekt, säger kommunalråd Liselotte Grahn Elg (M).

I sommar kan sedan anläggandet av planen och fundamenten till tältet genomföras.

Hon påpekar att beslutet, som togs av en enhällig kommunstyrelse, gäller en ersättningsplan till Björkvallen. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen tas även en fortsättning i form av en andra konstgräsplan upp, men beslutet i kommunstyrelsen gäller enbart en första fotbollsplan.

– I kommunstyrelsen talade vi om vikten av att ha ett nära samarbete med föreningarna, berättar Liselotte Grahn Elg.

Budgeten till investeringen uppgår till 31,5 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner gäller projekteringen.

Fotbollsföreningarna har sagt till kommunen att de kan stå för de 50 till 100 personer som krävs för resning och nedtagning av tältet över konstgräsplanen. Den driftkostnaden ska med andra ord inte belasta kommunen.

Björkvallen kommer att vara tillgänglig för fotboll även under det här året, därmed elimineras risken för man kommer att stå utan matchplan under byggtiden av det nya konstgräset.

Det finns ett växande behov av fotbollsplaner i Bålsta. Antalet fotbollsspelare i kommunen har fördubblats under de senaste tio åren, trots att inga nya planer har tillkommit.

Håbo FF har dessutom för avsikt att söka ett bidrag från allmänna arvsfonden för att bygga ett aktivitetshus. Tanken är att det ska finnas gym/rehab, kafé och samlingslokaler utöver förenings- och kanslilokaler. Ett ärende om markupplåtelse mellan föreningen och kommunen kan komma att tas upp under det här året, enligt tjänsteskrivelsen om Björkvallen.

Bålstas hittills enda och första konstgräsplan är den i Gröna Dalen, som till stor del blev färdig 2010.