Stockholmsbörsen faller kraftigt, men utvecklingen är ändå mindre dramatiskt än många hade trott. I eftermiddagshandeln hade huvudindex tappat 2 procent.

Förhandeln indikerade att börsen skulle gå ner 4-5 procent, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandia.

I spåren av börsraset på Wall Street på runt 4 procent i går föll de ledande Asienbörserna 4–5 procent.

Maria Landeborn tror att vi får vänja oss vid mer turbulens framöver, i ett läge när centralbankerna drar ner på stimulanserna och räntorna kommer att klättra uppåt.

Vi har inte haft någon stor rekyl sedan brexit, och det var i juni 2016. Egentligen hör det till det normala att börsen rekylerar ner då och då. Det har snarare varit ovanligt lugnt under hösten, säger hon.
USA är den marknad där värderingarna sett mest ansträngda ut. Börskurvorna har nästan gått upp lodrätt sista tiden. Så kan det inte fortsätta. Antingen kan de plana ut, eller så blir det en rekyl.

Stark konjunktur

Egentligen har förutsättningarna för aktier – som Maria Landeborn tycker är goda – inte förändrats på några dagar.

För en vecka sedan kunde vi konstatera att världsekonomin är stark, räntorna är fortfarande låga i ett historiskt perspektiv och företagen ökar sina vinster om man tittar globalt. Fredagens siffra över löneökningar i USA ändrar inte det, säger hon.

Finansminister Magdalena Andersson (S) bedömning är att det som händer på börsen nu inte kommer att få någon effekt på ekonomin som helhet.

Det är bedömningen just nu. Vi vet att det som händer på finansmarknaden kan ha effekter på ekonomin, men i huvudsak om det sker mer än förväntade korrektioner.

Olika förutsättningar

Hon tycker inte att börsnedgången borde komma som en överraskning för någon.

De flesta människor som är aktiva på börsen har haft en period med väldigt kraftigt stigande priser på sina tillgångar. Så jag tror att de flesta med lite erfarenhet väntar sig att det kommer en sådan här korrektion, säger hon.

Birgitte Bonnesen, vd för delårsrapporterande Swedbank, tycker att kurssvängningarna måste sättas in i en kontext.

Det man måste relatera till är att Sverige går fantastiskt bra. Sverige har otroligt stark makro och Europa har stark makro, säger hon till TT.

I en turbulent tid kan förutsättningarna för olika bolag skilja sig åt.

Småbolag tenderar att få det tuffare när börsen svänger, för de har sämre likviditet. Banker gynnas i längden av stigande räntor, medan det för fastighetsbolag kan vara negativt, säger Maria Landeborn.
Teleoperatörer och läkemedel tenderar att vara mer stabila, om man vill ha en mer defensiv portfölj.