Enligt Stora Enso så måste den anläggning som förbränner svaggaser stängas ner under dagen för ett underhållsarbete. Stoppet gör att det kan komma att uppstå så kallade svavelföreningar i sulfatprocessen.

Dessa gaser kan, även vid små mängder, lukta illa. Enligt Stora Enso är gaserna ofarliga.

Arbetet kommer att pågå under stora delar av tisdagen uppger Stora Enso, via sociala medier.