– Det här är det första steget att bygga bostäder på Karlholms strand, säger entreprenören Anders Högberg vars företag Karlholm Strand Bostäder KB ligger bakom planerna.

Enligt det bygglov som politikerna i samhällsbyggnadsutskottet i Tierps kommun sagt ja till får Anders Högberg bygga nio radhus på tre våningar vardera.

När UNT får tag i Anders Högberg har han precis träffat den tillverkare som ska leverera husen till Karlholms strand.

Artikelbild

| Anders Högberg.

– Husen kommer att börja byggas i april eller maj och bli 140 kvadratmeter stora och ligga direkt vid vattnet med utsikt mot Skärön, förklarar Anders Högberg.

Marken som de byggs på är redan sanerad och klar från gammalt industriavfall, enligt Anders Högberg.

– Nästa steg blir nu att börja planera för ytterligare femtio hus, säger Anders Högberg.

Har någon tecknat sig för ett radhus?

Artikelbild

| Jenny Lundström (MP) ordförande i utskottet för samhällsbyggnad i Tierps kommun.

– Nej, men vi har en intresselista som cirka sexhundra personer satt upp sig på.

Efter att frågan handlagts på tjänstemannanivå var beskedet att företaget inte skulle få bygga då ansökan stred mot detaljplanen då byggelementen var åttio centimeter för stora och skulle hamna på mark som inte var avsedd för bostadshus.

– Våra tjänstemän kunde de inte säga ja till bygglovet då det stred mot planen. Det kan däremot vi politiker och det har vi gjort då vi bedömer att bygget är i linje med detaljplanens intention, förklarar miljöpartisten Jenny Lundström, ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.