Mikael Hoffmann, överläkare i klinisk farmakologi och chef på Nepi, nätverk för läkemedelsepidemiolog är skeptisk till om toablocket (Pcure) kan bryta ner upp till 80 procent av läkemedelsavfall i urin och avföring.

– Det saknas information som allmänheten kan ta del av för att få veta hur eller om produkten fungerar. Pilotstudien på Akademiska och andra från företagets släppta studier visar inte någon effekt under verkliga förhållanden. De andra studierna Apoteket och företaget säger att de har som stöd får inte konsumenterna ta del av, säger han.

Vid pilotstudien på Akademiska sjukhuset användes ett fåtal toaletter under sex veckor. Vattnet från toaletterna samlades i en tank där enzymerna kunde verka upp till 24 timmar innan prov togs.

– Studien visar inte att produkten fungerar och då har enzymerna ändå fått verka mycket längre än när de späds ut i avloppet direkt efter spolning. Men visst vore det suveränt om vi kunde få information som visar att produkten fungerar, säger Mikael Hoffmann.

En ny studie på Akademiska sjukhuset där Pcure ska testas i större skala än tidigare kommer att börja i mars. Då är det 270 toaletter under 16 veckor som kommer att vara med i studien och man ska mäta nedbrytningseffekten direkt från avloppsflödet, inte från vatten man har samlat i en tank. Sofia Svebrant, miljöstrateg Region Uppsala, var med under pilotstudien och kommer att vara med under den nya.

– Nu kommer vi att få naturligare resultat då vi mäter avfallet annorlunda och vi hoppas att kunna uppnå statistisk relevans, säger hon.

Har ni andra förhoppningar med den nya studien?

– Vi har alltid varit öppna med att pilotstudien visade varken bu eller bä, så vi hoppas helt enkelt att få statistisk relevans med en större studie, säger Sofia Svebrant.

Martin Ryen, vd, Pharem Biotech, anser att beslutet att pausa försäljningen av produkten är rätt då de behöver erbjuda bättre information till konsumenter om själva produkten.

– Efter kritiken är det rätt att pausa produkten, vi ville få ut produkten så snabbt som möjligt för att belysa miljöproblemet. Men då blev väl informationen om hur den fungerar för bred och svag, säger han.

Så att varan har pausats beror på informationsbrist inte att den inte lever upp till det ni säger i er marknadsföring?

– Nej då, varan fungerar jättebra och vi vill få ut den till försäljning igen.