Det har inte skett någon drastisk försämring på arbetsmarknaden, utan snarare små förändringar till det sämre under en längre period. Detta har gjort att kurvan pekar nedåt i den senaste kvartalsanalysen över arbetsmarknaden i Uppsala län. Nedgången kan skönjas i att efterfrågan på arbetskraft sjunkit, det finns färre lediga jobb att söka, och på att sysselsättningsgraden sjunkit.

– Det är naturligtvis svårt att sia om framtiden, men min försiktiga analys är att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Uppsala län avtagit vilket kan göra 2018 till ett lite sämre år än vad 2017 var, säger handläggare Anders Bergquist på planeringsenheten vid Region Uppsala.

Fastän det finns färre lediga jobb att söka och det rekryteras mindre är Anders Bergquist inte orolig, då det fortfarande finns många lediga jobb att söka.

– Vi måste komma ihåg att vi har en väldigt hög nivå på sysselsättningsgraden i Uppsala län fastän den minskat lite under föregående år, påminner Anders Bergquist.

Sysselsättningsgraden i Uppsala län har nämligen ökat under de senaste åren och trots att det vänt under 2017 är den fortfarande hög. När det gäller efterfrågan på arbetskraft har den fördubblats sen 2015, men denna utveckling har minskat för varje kvartal under 2017.

– Det finns bara en väg ner från en bergstopp och det är sakta men säkert neråt, säger Anders Bergquist skämtsamt.

Han syftar på att arbetsmarknaden varit på en stabil och hög nivå under de senaste åren.

En annan orsak till att det inte finns någon orsak till oro är att Uppsala län har en stor offentlig sektor.

– Det gör att arbetsmarknaden är mera stabil och inte lika beroende av privata aktörer. På det sättet är Uppsala lyckligt lottat, anser Anders Bergquist.

Kan det komma något positivt ur en nedgång på arbetsmarknaden?

– Företag tvingas tänka om angående deras verksamhet om efterfrågan avtar, vilket i sin tur rubbar dynamiken i företagslivet. Detta kan gynna företag, arbetsmarknad och kunder.

Hur länge kan vi vänta oss att denna svacka fortsätter?

– Det är svårt att säga då det inte finns några jämna cykler på arbetsmarknaden och det finns mycket som kan påverka utvecklingen. Läget idag påminner om hur det var 2012. Arbetsmarknaden återhämtade sig då från en sämre period men blev sakta men säkert bättre igen. Arbetsmarknaden går upp och ner, men om inga allvarliga störningar tillkommer brukar en nedgång vara i 2-3 år, avslutar Anders Bergquist.