Arbetet är en del av en övergripande översyn av vattenförsörjningen i Uppsala kommun. Uppsala vatten påbörjade arbetet på måndagsmorgonen och man räknar med att det kommer att ta sex dygn.

Arbetet kommer inte orsaka några vattenavstängningar men däremot kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Enligt Uppsala vatten är missfärgningen inte farlig men man uppmanar Uppsalaborna att vara försiktig vid tvätt av kläder. Om vattnet är missfärgat ska man spola kallvatten i några minuter till dess att vattnet är helt klart.

Även efter att arbetet är färdigt kan det förekomma mörka partiklar i vattnet i ytterligare några dagar, uppger Uppsala vatten.