Uppsala kommun har haft egna ordningsvakter i city sedan 2017. Deras bevakningsområde är en halv kvadratkilometer stort och inkluderar bland annat Stadsparken. Väktarna patrullerar två och två och har satts in för att polisen inte har resurser att upprätthålla ordning och säkerhet i området. Statistik över väktarnas ingripanden visar dock att tunga insatser inte hör till vardagen för väktarna. I ställer dominerar tillrättavisningarna. Från den 6 maj till 28 juli i år gjorde kommunens ordningsvakter drygt 1700 tillrättavisningar, omkring 670 gällde personer som cyklar på gågatan eller andra ställen där det inte är tillåtet. 

– Ja, majoriteten av ingripandena är tillrättavisningar. Att tillrättavisa en person är det första steget när vakterna tar hand om en ordningsstörning. Den som inte lyder kan avlägsnas från platsen. Men de flesta gör som vakterna säger. Då stannar det vid en tillrättavisning, säger Uppsala kommuns säkerhetschef Anders Fridborg.

Vakterna sattes ju in för att det var stökigt och de skulle öka tryggheten. Ser det inte konstigt ut om de mest tillrättavisar folk gatan?

 – Vakterna fyller en viktig funktion. Deras närvaro på stan fungerar förebyggande. Det är en lika viktigt som att de griper in. Vi ska vara tacksamma för att vi inte har 900 ordningsstörningar som kräver ingripande, säger Anders Fridborg.

Han anser att vakterna fungerar som en länk mellan kommunen, polisen och socialtjänsten.

– De ser saker som de rapporterar till kommunens ungdomsjour och polisen som i sin tur kan göra insatser där det behövs. De är kommunens och polisens ögon och öron ute på stan.

Regelrätta ingripanden var få mellan maj och juli. Sju personer greps, två avlägsnades. När ordningsvakterna sattes in 2017 gjordes 153 avvisningar på tre veckor. Nu har bara 79 gjorts på tre månader. Vid åtta tillfällen avstyrde vakterna olika former av incidenter. De kallade på polis vi 32 tillfällen.  

– Vi hade många flera avvisningar under det första året. Det gällde ofta personer som drack alkohol på offentlig plats. Troligen har de valt att flytta sig till andra platser än city, säger Anders Fridborg.

Fler åtgärder görs dock när ungdomar samlas i grupp. De har fördubblats sedan 2017, från 10 till 21 i veckan.

– Det kan vara ungdomsgrupper som stojar eller skojbråkar, grabbar som låtsas slåss eller att någon dricker alkohol på allmän plats. Ofta tvingas vakterna ingripa i Stadsparken sommartid eller vid Parksnäckan, säger Anders Fridborg.

Ska inte unga kunna vara i grupp på stan?

– Det är självklart tillåtet. Men det är när en ungdomsgrupp börjar bli utåtagerande och störande som vakterna griper in. I grupperna kan det också finnas vissa som sysslar med droghandel. Oftast lommar ungdomarna iväg och tycker det blir obekvämt när vakterna kommer, säger Anders Fridborg.

Kommunens kostnader för vakter ligger på nära en halv miljon kronor per månad.

– För juli månad låg kostnaden på 493 000 kronor. Det ligger i den storleksordningen. Vi budgeterade sex miljoner kronor i år. Det kommer nog att kosta lite mer. De senast två åren har det kostat kommunen 12 miljoner kronor.  

Har vakterna kommit för att stanna?

– Det är ett politiskt beslut. Men de kommer troligen att bli kvar tills polisen byggt upp sina resurser så att de klarar att upprätthålla ordning och säkerhet i Uppsalas centrum, säger Anders Fridborg.