I dag finns 284 stadigvarande gällande alkoholtillstånd i Uppsala kommun. Med stadigvarande menas restauranger och barer som håller öppet året runt. Under 2017 beviljades 50 nya tillstånd. Antalet har ökat år från år under tio års tid och allt tyder på en fortsatt ökning, enligt Henrik Larsson, alkoholhandläggare på miljöförvaltningen i Uppsala kommun. En av de främsta anledningarna är befolkningsökningen i kommunen.

– Det är troligt eftersom staden fortsätter att växa tänker vi att restaurangerna ökar i motsvarande takt. Det är vår gissning. Det byggs nya bostadshus med restauranglokaler på bottenvåningen, befolkningsmängd ökar också och i och med det ökar även restaurangbehovet, säger han.

Men någon överetablering är det inte frågan om enligt Henrik Larsson även om mättnaden av restaurangmarknaden inte bedöms av kommunen.

– Vid överetablering är det främst ordningsfrågan vi bedömer. Vi mäter om restaurangen i sig och själva placeringen är lämplig, och om de planerade öppettiderna kan vara störande för närboende, säger Henrik Larsson.

Mikael Mölstad, en av grundarna till White guide, en restaurangguide som årligen testar och presenterar närmare 800 restauranger, säger att vi i allmänhet går ut och äter mer, att svenskarna har importerat ett mer internationellt sätt att gå på krogen.

– Förr gick vi ut på krogen och åt när det var fest, födelsedag och för affärsmiddagar. I dag har krogen blivit det nya sociala vardagsrummet, en livsstil likt andra storstäder som vi tagit med oss till Sverige. Hela sättet att arbeta har också förändrats, människor flyter runt och jobbar och studerar på restauranger i högre grad, säger han.

En annan orsak till att allt fler alkoholtillstånd utfärdats är att det under de senaste tio åren successivt har blivit enklare för restaurangägare att få tillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker. Förr krävdes en redovisning av att balansen mellan matförsäljning och alkoholförsäljning höll en viss nivå, den har förändrats. Bland annat krävs inte som tidigare att maten som serveras är varm, kalla rätter fungerar likaväl och en bar kan få tillstånd om det bara finns tillräckligt antal många bord och att matservering och bar inte ligger alltför långt ifrån varandra.

– Det öppnas fler och fler restauranger och det skapar fler alkoholtillstånd i och med att alla försöker anpassa sin verksamhet. Lönsamheten i alkohol är så stor att det är svårt att få till en bra ekonomi utan den. Hela restaurangens överlevnad hänger på det, säger Mikael Mölstad.

Richard Tellström, måltidsforskare och Uppsalabo, verksam vid Stockholms universitet, säger att det som talar för att folks restaurangbesök fortsatt kommer att öka är att när finanskrisen 2008–2009 inträffade föll inte konsumtionen vad gäller antalet restaurangtjänster. Den låg stilla för första gången i historien vid finanskristider. Dessutom ökade antalet restaurangbesök från år 2011 och det är enligt Tellström en signal om att restaurangbesök är en prioriterad aktivitet för konsumenterna. Dessutom menar han att städernas centrum har förändrats.

– I städerna lägger man ner butiker framförallt inom klädhandeln. Städerna säljer inte varor i samma utsträckning längre utan i stället är det sociala ytor som säljs och där är restauranger och kaféer viktiga. Den grundläggande trenden i dag är den postmoderna människan som bygger identitet med mat och dryck, samma trend som skapar olika dieter och kostavvikelser, säger Richard Tellström.