För andra året i rad arrangeras här en workshop inspirerad av professor Brené Browns arbete. Forskningen handlar om att bli bättre på att klara utmaningar och bli en mer empatisk chef genom att vara sig själv och visa sin egen sårbarhet.

– Man kan säga att vi uppmärksammar den inre delen av entreprenörskap. Det är sådant som inte uppmärksammas så ofta, men som faktiskt ligger bakom att många ger upp sitt företagande, säger Sophia W Renemar, grundaren av co-workinglokalen Hera Hub.

Hera Hub ligger på S:t Olofsgatan och har som syfte att stärka kvinnors entreprenörskap. Här finns arbetsplatser för egna företagare och gemensamma ytor för samarbete. Här arrangeras också veckovisa workshops om exempelvis digitala strategier och affärsutveckling.

– Men den här gången handlar det mer om hur det är att vara egenföretagare, om att få en hållbar arbetsmiljö. Försäljning, marknadsföring och PR är kunskap som går att lära sig, det här handlar mer om hur du som företagare kan leda dig själv på ett uthålligt och hållbart sätt, säger Sophia W Renemar.

Workshopen har rubriken Kraften i sårbarhet och hålls av Kathleen Anderson de Miranda, en av de Hera Hubs 40-tal medlemmar. Kathleen Anderson de Miranda har studerat Brené Browns forskning om hur vi hanterar sårbarhet och skam som avgörande faktor för hur kreativ du tillåter dig själv att vara.

– Som entreprenör måste du prova saker som du inte vet resultatet av från början. Misslyckanden kan vara mentalt påfrestande och denna påfrestning kan göra att vi inte härdar ut och ger upp i onödan, säger Sophia W Renemar.

Hon anser att denna mentala sida av företagande också är viktig att uppmärksamma ibland.

– När vi fattar beslut kanske vi också är oroliga för att bli till åtlöje om idén misslyckas. Genom att i förväg gå igenom olika delar, exempelvis vilka som stöttar oss och vilka som kritiserar oss så går det att bli starkare även i dessa situationer, säger Sophia W Renemar om workshopen dit även män är välkomna.