Dry-IT bildades för 20 år sedan och arbetar med hållbarhet inom miljö, energi och fukt i olika byggprojekt. De senaste åren har företaget vuxit kraftigt och utsågs 2018 både till årets Gasell av tidningen DI och till ett av årets Superföretag av Veckans Affärer.

– Vi har levererat tjänster i Uppsala i 4–5 år nu. Uppsala med omnejd är ju ett av Europas mest expansiva områden tack vare allt som byggs här. Bland annat därför ville vi ha ett kontor här, säger företagets regionchef Johan Ahlinder.

På ett halvår har arbetsstyrkan på Vaksalagatan i Uppsala vuxit från en till åtta anställda och det sker regelbundet nya rekryteringar.

– Vi märker att intresset för de här frågorna är stort hos unga personer och att det är många som brinner för att utbilda sig och jobba med hållbarhetsfrågor. Men fortfarande kan det vara lite svårt att hitta exempelvis utbildade fuktspecialister, säger Johan Ahlinder.

Konkret arbetar Dry-IT med att hjälpa byggherrar och entreprenörer med att förebygga fuktskador, att bygga med hållbara material och att exempelvis ta hand om byggavfall på rätt sätt. De arbetar också med att se till att byggnader blir så energieffektiva som möjligt och att de klarar svenska och internationella krav för miljöcertifieringar. Numera går det att exempelvis Svanen-märka hela byggnader.

– De tre bitarna fukt, energi och miljö hänger tätt ihop. Var tredje fastighet som finns i Sverige i dag har fuktproblem och kommer att behöva byggas om. Det innebär både höga kostnader och ett resursslöseri, säger Johan Ahlinder som menar att det är bättre att göra ett mer ordentligt arbete från början; det vill säga att bygga hållbara och energisnåla byggnader från start.

– Intresset för de här frågorna har ökat även hos dem som beställer byggnader och det är i takt med att många byggherrar i exempelvis Uppsala och Knivsta har börjat ställa högre miljökrav på byggandet som vi och andra i vår bransch har fått mer att göra, säger Johan Ahlinder.

En annan del av uppdraget för Uppsalaföretaget är samordning. Det vill säga att se till att byggentreprenörerna har fått tillräcklig information om vad fastighetsägaren önskar så att hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela bygget och inte bara genomförs i vissa bitar.

Den tredje delen av uppdraget är att hjälpa fastighetsförvaltare med hållbar förvaltning och energibesparingar i befintliga värme- och ventilationssystem.

– Vårt mål är att det bara ska byggas friska hus eftersom det gynnar både människor och miljö. Men även i friska hus går det ofta att anpassa befintliga anläggningar till hur och när huset används mest, säger Johan Ahlinder.