150 personer deltog i Distinget som är ett av de största mötena där företrädare för akademin, näringslivet, politiker och tjänstemän från regionen samlas. I år var temat hur det kan säkerställas att tillväxten i länet fortsätter både under hög- och lågkonjunkturer.

Deltagarna delades in i grupper som först fick göra en resa genom att besöka fyra rum med representanter från fem av länets kommuner; Knivsta, Östhammar, Heby/Tierp och ett rum som Handelskammaren och Uppsala delade på.

Därefter fick grupperna vara med i ett spel där de fick olika frågor att lösa, frågeställningar som arrangörerna från Handelskammaren tagit fram.

Artikelbild

| Konferencierer. Jennie Claesson, näringspolitisk expert och Göran Brocknäs, regionchef på Handelskammaren Uppsala, var dagens konferencierer.

– Det blev givande diskussioner och en bra dynamik då man har olika perspektiv och träffas på det här sättet, i grupper, säger bland andra Magnus Hasselteg, från Viva Media Group, en av många deltagare som verkade nöjda med dagen.

Ett flertal idéer kläcktes om vad som är möjligt i ett framtidsperspektiv på 30 år. Bland annat förslag om nya "historiska" landmärken i Boländerna, ett gemensamt hus för alla innovations- och startupstödjande organisationer och tåg i luften för att öka tillgängligheten ut till stadens nya stadsdelar då Kungsgatan blir full av trafik.

Andra förslag som kom fram var att ta vara på Uppsalas nya och gamla ambassadörer, skapa konkurrenskraftiga lokaler, bestämma sig för att satsa på vissa inriktningar, skapa kluster som internetcity, mediacity och så vidare, införa frizoner för detaljplaneplanering/flexibla detaljplaner, mer kostnadseffektivt bostadsbyggande och ett område för mikrobryggerier och pubar.

Under en omröstning om visionen för främre Boländerna blev resultatet att dagens deltagare tyckte att Uppsala ska satsa på att bygga mer likt området @22 i Barcelona. 

Artikelbild

| Nöjd. Viviane Obaid från Blomsterhallen var nöjd med årets Disting. Det är hur bra som helst att få möjlighet att samarbeta och lyssna på varandra, säger hon.

Under Distingets avslutningsmiddag delades Peter Egardts stipendium och Rotarys Guldhjärta ut.

Guldhjärtat som går till en godhjärtad företagare tilldelades i år Ica Kvantum i Gottsunda. Bakgrunden är att alla anställda avstod från sin julklapp och skänkte pengar till de nattvandrande Gottsunda Mammorna istället.

Artikelbild

| Företagare. Lars Svensson från Sh Bygg, var en av många företagare som deltog i årets Disting på Elite Hotel Academia i Uppsala.

– Det är superkul att få den här utmärkelsen! För oss kändes det bra och självklart att försöka hjälpa Gottsunda Mammorna som gör ett så bra jobb i vårt närområde, säger butikens handlare Magnus Blomgren.

Ett extra stipendium tilldelades också Johan Ståhl och Uppsala Magic & Comedy som arrangerar föreställningar på bland annat Akademiska sjukhuset.

Peter Egardts stipendium för uppländskt entreprenörskap och innovation gick i år till Mateja Kovacevic, från dansföreningen Uppsala loves hip-hop och till Josefin Liljeqvist. Den sistnämndas företag tillverkar världens första lädersko med fullt transparent produktionskedja från gård till färdig produkt.

Många deltagare i Distinget konstaterade att även om mycket går långsamt, så står länets beslutsfattare enade med en röst när det gäller stora frågor, som exempelvis frågan om fyrspår.

– Det jag tar med mig härifrån i dag är att det vi inte har i Enköping, det har någon annan kommun i länet. Om vi inte tittar så mycket på kommungränserna kan vi alla bli mer framgångsrika, sa Cissi Lööv, näringslivschef i Enköpings kommun om sin upplevelse av dagen.