Hela 80 procent av företagen inom transportbranschen har haft svårt att hitta personal. Samtidigt ökar behovet av transporter.

De främsta orsakerna till bristen på personal är att de som söker jobb saknar rätt utbildning och yrkeserfarenhet för jobben.

Även här i Uppsala län är brister på bland annat yrkeschaufförer stor.

Artikelbild

| Jan Högström, vd på Expresservice.

Jonas Olsson på transport- och terminalföretaget Expresservice säger att de har stora problem att hitta lastbilschaufförer med C-körkort.

– Att hitta dem med B-körkort är ingen konst, men regeln som infördes om att alla med C-körkort även ska ha genomgått YKB-utbildning har ställt till det för vår rekrytering, säger Jonas Olsson som arbetar på företagets kontor.

YKB står för yrkesförarkompetens och det handlar om en körskoleutbildning på 280 timmar.

– Många tycker att utbildningen kostar mycket. För dem som redan har kört i hela sitt yrkesliv och är uppåt 60 år är det inte alltid självklart att skaffa utbildningen. Samtidigt, om arbetsgivarna vill bekosta YKB för någon så är det ju mer lönsamt för dem att välja yngre chaufförer som har fler år kvar i arbetslivet, säger Jonas Olsson.

Artikelbild

| Jobbar på. Jan Högström, vd på Expresservice och Elin Tibell på ordermottagning och trafikledning.

På det Uppländska företaget Håbobuss har man däremot än så länge inte haft så svårt att få tag i personal.

– Vi har bara behövt anställa en busschaufför per år de senaste åren. Jämfört med bolag som kör linjetrafik har vi inte haft några större problem att rekrytera, säger Joakim Mattsson vars företag har närmare 60 anställda i Uppsala län.

Men han befarar att de kan få problem om cirka fem år.

– Vi försöker jobba långsiktigt för att våra anställda ska vilja stanna kvar hos oss. De flesta har varit anställda i 10–15 år här. Men om cirka fem år börjar de första chaufförerna gå i pension och då kanske det blir svårare även för oss, säger Joakim Mattsson.

Han säger att de inte har någon större kännedom om hur bra eller dåliga gymnasieutbildningarna är i dag.

– Det är svårt för oss att plocka någon direkt från skolan eftersom vi har långa körningar till exempelvis Oslo och Köpenhamn som kräver erfarenhet. Vi tittar också på om de vi anställer har erfarenheter från försäljning eller liknande så att de har ett bra kundbemötande, säger Joakim Mattsson.

Men totalt sett råder brist på chaufförer och bristen har enligt flera transportföretagare i Uppsala län också resulterat i ett priskrig för att få tag i arbetskraft. Mardrömmen för dem är att varor blir stående som man lovat att transportera, eller att dyra fordon står stilla.

– Många företagare är oroliga för hur de ska klara toppar och sommarmånaderna. Ibland kör tjänstemännen på åkerierna för att rädda verksamheten, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Och när det saknas lastbilschaufförer, mekaniker, busschaufförer med flera så får det också följdeffekter i andra delar av samhället.

– Fungerar inte kompetensförsörjningen drabbar det inte bara företagen. Samhället förlorar också skatteintäkter då tjänster inte tillsätts, säger Caj Luoma.

Som exempel nämner han att bristen på transportpersonal påverkar kollektivtrafiken, varuleveranser och hela byggsektorn.

– I vardagen kan personalbristen märkas för oss genom att bussen kanske kommer för sent eller inte alls, att varor inte kommer fram i tid och såväl vägbyggen som husbyggen är beroende av att transporterna fungerar, säger Caj Luoma om hur personalbristen i branschen påverkar hela samhället.