Syftet är att exporten från Uppsala län ska öka.

– För första gången ökar alla län i Sverige sin export, men Uppsala har inte så bra siffror, även om det är en framgångsrik region när det gäller sysselsättning, lönsamhet och mycket annat, säger Mikael Damberg.

Han uppmanade de företagare som under fredagen samlats i Aurora Innovations lokaler i Svavagallerian, att ta de dåliga exportsiffrorna som en sporre och utmaning.

Artikelbild

| Regionen fick ta emot en av tre tavlor från Almi och de 40 exportföretagare som bjudits in att ta fram lite information och tips till det nya centret.

Idén med ett eget exportcenter i varje län är att komma närmare de lokala små och medelstora företagen.

– Det är en djungel för företagen att hitta rätt när de behöver råd och stöd i samband med att de vill börja exportera. Nu ska det bli enklare att hitta rätt, säger Mikael Damberg.

Uppsala län är den nionde regionen i Sverige som skapar ett exportcenter. Region Uppsala är initiativtagare och uppdragsansvarig, men det operativa arbetet ligger på Almi i nära samverkan med Uppsala Innovation Centre, Connect, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Region Uppsala.

– Det här är en viktig satsning för Uppsala län. Många små- och medelstora företag ligger i framkant när det gäller innovation och teknisk utveckling. Att då också nå internationella marknader gagnar såväl berörda företag som hela länets utveckling, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Artikelbild

| Näringsminister Mikael Damberg (S) klipper bandet till exportcentret.

På exportcentret kommer all kompetens ”att samlas under ett och samma tak”, men det finns ingen gemensam lokal för aktörerna.

– Vi kommer att hålla till mycket hos oss på Almi och det blir en gemensam webbplats som de företag som söker oss kan gå in på, säger Bengt-Åke Ljudén, vd på Almi i Uppsala.

Artikelbild

| Närmast kameran från höger: Mona Österberg, Mercudia, Christer Edström, Almi, Ywonne Bölja, Almi. Närmast kameran från vänster: Evelina Vågesjö, Ilya Pharma och Johan Westermark, Diezo Motor.

Han tror att en förklaring till varför exportsiffran i Uppsala län inte är lika hög som i andra län, kan vara att den regionala marknaden är så bra här just nu.

Men när lågkonjunkturen slår till igen eller om USA och Kina hamnar i handelskrig så är det bra att ha fler ben att stå på, konstaterade flera av de närvarande på invigningen.

Artikelbild

| Mikael Damberg (S) och regionråd Jenny Lundström (MP).

Det regionala exportcentret kommer också bedriva uppsökande verksamhet.

Målet är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020. I dag är det cirka 1000 företag som handlar med andra länder.

Två av företagarna som var på träffen var Johan Westermark från Diezo Motor och Mona Österberg från Mercodia.

På frågan vad som skulle kunna underlätta exporten för dem så svarar de att de vill att fler tullhinder tas bort.

Andrew Oldfield från Cavidi och Ellen Lindell från Aurora Innovation svarar att de skulle behöva hjälp med att knyta kontakter i andra länder.

– Vi säljer sjukvårdsprodukter till många utvecklingsländer. Det man behöver är hjälp från svenska staten att knyta kontakter med rätt beslutsfattare i olika länder, säger Andrew Oldfield.

– Ja, och man behöver hjälp med en analys av vilka det är som har rätt att fatta beslut om exempelvis just kommunikationssystem inom vården, säger Ellen Lindell.