Sammantaget går det fortsatt bra för landets småföretag och som väntat blev 2017 ytterligare ett rekordår. Småföretagens genomsnittliga lönsamhet i hela landet låg på 24,3 procent förra året, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år.

– Lönsamheten har ökat för fjärde året i rad och landets småföretag är en tillväxtmotor för svensk ekonomi. De drar nytta av den rådande högkonjunkturen och bidrar också bland annat till ökad sysselsättning, säger i ett pressmeddelande Katarina Klingspor, vd på LRF Konsult.

Allra högst lönsamhet hade småföretagen i Uppsala län, med 27,9 procent, en ökning med 1,3 procentenheter.

Det är enligt rapporten den högsta lönsamheten som uppmätts i regionen och en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år.

En huvudförklaring är både närheten till Stockholm och Mälardalen, samtidigt som kostnaderna för exempelvis personal och lokaler minskade i Uppsala län, enligt rapporten:

"Den höga lönsamheten i Uppsala kan förklaras av relativt sett lägre kostnader. Mätt som andel av omsättningen hade småföretagen i Uppsala de lägsta totala kostnaderna i landet, 43,1 procent. Kostnaderna för personal, lokaler samt bil- och transport minskade dessutom under 2017, vilket kan förklara förbättringen i lönsamhet" skriver rapportförfattarna.

– En region som Uppsala har ett bra läge med närhet till marknaden i Stockholm, samtidigt som man kan dra nytta av det något lägre kostnadsläget i Uppsala. Småföretagen i regionerna runt storstadsområdena kan dra nytta av den kompetens och arbetskraft som finns i storstäderna genom tillgängligheten och goda kommunikationer, säger Katarina Klingspor.

Stockholm hade däremot rikets högsta totala kostnader på 54,7 procent av omsättningen. Förra året hamnade personalkostnaderna i Stockholm på 35,9 procent av omsättningen, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år, men fortsatt högre än genomsnittet för riket som ligger på 30,9 procent.

Rapporten baseras på 6 600 bokslut från företag med högst 10 anställda. Här kan man förutom stora regionala skillnader också se branschvisa skillnader.

Samtliga fem branscher som har analyserats i rapporten uppvisar förbättrad lönsamhet under 2017. Högst lönsamhet hade konsultföretagen med en genomsnittlig lönsamheten på 26,3 procent. Motsvarande siffra för byggbranschen var 25,5 procent, transportföretagen 24,3 procent och servicenäringen landade på 23,6 procent. Handeln har en lönsamhet på "bara" 9,9 procent eftersom branschen präglas av hård konkurrens och låga marginaler, vilka pressas ytterligare av e-handelns framfart, enligt rapporten från LRF.